Đời "nhạn trắng" Phương Dung: Thu nhập 70 cây vàng, bị mẹ ngăn cấm tình yêu

Danh ca Phương Dung. Ảnh: CTCC.
Danh ca Phương Dung. Ảnh: CTCC.
Danh ca Phương Dung. Ảnh: CTCC.
Lên top