Đối đầu với phim của Dương Mịch, Dương Tử có thật sự "lép vế"?

Phim của Dương Tử đang được quan tâm hơn tác phẩm của Dương Mịch. Ảnh: Xinhua.
Phim của Dương Tử đang được quan tâm hơn tác phẩm của Dương Mịch. Ảnh: Xinhua.
Phim của Dương Tử đang được quan tâm hơn tác phẩm của Dương Mịch. Ảnh: Xinhua.
Lên top