Đòi bỏ Chí Phèo ra khỏi sách giáo khoa là thiển cận!

Cảnh phim “Làng Vũ Đại ngày ấy” của đạo diễn, NSND Phạm Văn Khoa dựa trên ba truyện của nhà văn Nam Cao “Sống mòn”, “Chí Phèo” và “Lão Hạc”.
Cảnh phim “Làng Vũ Đại ngày ấy” của đạo diễn, NSND Phạm Văn Khoa dựa trên ba truyện của nhà văn Nam Cao “Sống mòn”, “Chí Phèo” và “Lão Hạc”.