Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Doanh nhân Nguyễn Trần Bạt và mối tình đầu với sách