Diva Mỹ Linh: “Tôi không chảnh, chỉ bướng!”

Diva Mỹ Linh là khách mời trong "Cuộc hẹn cuối tuần" tập 14. Ảnh: VTV
Diva Mỹ Linh là khách mời trong "Cuộc hẹn cuối tuần" tập 14. Ảnh: VTV
Diva Mỹ Linh là khách mời trong "Cuộc hẹn cuối tuần" tập 14. Ảnh: VTV
Lên top