Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

"Dinh vua Mèo" là di tích rất đặc biệt, không thể đặt vấn đề trưng thu tài sản

Một góc dinh thự "Vua Mèo". Ảnh: T.H
Một góc dinh thự "Vua Mèo". Ảnh: T.H