Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Điều gì khiến Phan Anh ám ảnh không thôi về thầy và trò vùng lũ?