Diễn viên Tuấn Trần vào vai chính trong phim “Cà Chớn, anh đừng đi”

Diễn viên Tuấn Trần. Ảnh: T.L
Diễn viên Tuấn Trần. Ảnh: T.L