Diễn viên Quý Bình mong cơ quan chức năng xác minh việc từ thiện của mình

Diễn viên Quý Bình mong cơ quan chức năng vào cuộc để xác minh số tiền anh quyên góp cuối năm 2020 cho miền Trung. Ảnh: NSCC
Diễn viên Quý Bình mong cơ quan chức năng vào cuộc để xác minh số tiền anh quyên góp cuối năm 2020 cho miền Trung. Ảnh: NSCC
Diễn viên Quý Bình mong cơ quan chức năng vào cuộc để xác minh số tiền anh quyên góp cuối năm 2020 cho miền Trung. Ảnh: NSCC
Lên top