Diễn viên Phi Thanh Vân và con trai mắc COVID-19

Diễn viên Phi Thanh Vân. Ảnh: NSCC.
Diễn viên Phi Thanh Vân. Ảnh: NSCC.
Diễn viên Phi Thanh Vân. Ảnh: NSCC.
Lên top