Diễn viên Lê Phương: "Tôi lấy một phần cuộc sống của mình vào phim"

Lê Phương đóng chính trong "Thương con cá rô đồng". Ảnh: NSX
Lê Phương đóng chính trong "Thương con cá rô đồng". Ảnh: NSX
Lê Phương đóng chính trong "Thương con cá rô đồng". Ảnh: NSX
Lên top