Diễn viên đóng phim “Thời xa vắng” qua đời vì ung thư gan