Điện ảnh Việt lỗ hàng chục tỉ đồng: Cậu Vàng rời rạp, Trạng Tí có trở mình?

Phim Việt gặp khó thời gian qua. Ảnh: ĐPCC.
Phim Việt gặp khó thời gian qua. Ảnh: ĐPCC.
Phim Việt gặp khó thời gian qua. Ảnh: ĐPCC.
Lên top