Điện ảnh Việt: Không chỉ lao tới Oscar

“Hai Phượng”- Bông sen bạc Liên hoan Phim Việt Nam 21. Ảnh do đoàn làm phim cung cấp.
“Hai Phượng”- Bông sen bạc Liên hoan Phim Việt Nam 21. Ảnh do đoàn làm phim cung cấp.
“Hai Phượng”- Bông sen bạc Liên hoan Phim Việt Nam 21. Ảnh do đoàn làm phim cung cấp.
Lên top