Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Diễm Quỳnh dẫn chương trình cuối cùng của năm

Nhà báo Diễm Quỳnh.
Nhà báo Diễm Quỳnh.