Điểm giao lưu văn hóa nổi tiếng của du khách ở TPHCM

Phố Tây Bùi Viện - điểm giao lưu văn hóa ở TPHCM. Ảnh: Chân Phúc.
Phố Tây Bùi Viện - điểm giao lưu văn hóa ở TPHCM. Ảnh: Chân Phúc.
Phố Tây Bùi Viện - điểm giao lưu văn hóa ở TPHCM. Ảnh: Chân Phúc.
Lên top