Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Dịch giả Dương Tường: Phải làm cái khó hơn mình một chút

Dịch giả Dương Tường (trái).
Dịch giả Dương Tường (trái).