Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Dịch giả Bích Lan: Tôi tin rằng Nick Vujicic sẽ hiểu tôi