NHỮNG GIAI NHÂN TRONG ÂM NHẠC ĐOÀN CHUẨN Kỳ 3:

Đi tìm sự thật về nguyên mẫu trong bài hát "Gửi người em gái miền Nam"

Ca sĩ Mộc Lan lúc sinh thời.
Ca sĩ Mộc Lan lúc sinh thời.