Đi tìm dấu tích xưa Thiên hạ đệ nhất hùng quan

Di tích trên đỉnh Hải Vân. Ảnh: NĐT
Di tích trên đỉnh Hải Vân. Ảnh: NĐT
Di tích trên đỉnh Hải Vân. Ảnh: NĐT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM