Di sản văn hóa sẽ còn khi chúng ta thực tâm coi trọng di sản

Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Tranh: Phạm Công Tâm
Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Tranh: Phạm Công Tâm
Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Tranh: Phạm Công Tâm
Lên top