Di sản biết chạy đi đâu trước thiên tai, bão lũ

Cầu ngói Thanh Toàn (Huế) đang được hạ giải chờ trùng tu. Ảnh: Đ.S
Cầu ngói Thanh Toàn (Huế) đang được hạ giải chờ trùng tu. Ảnh: Đ.S
Cầu ngói Thanh Toàn (Huế) đang được hạ giải chờ trùng tu. Ảnh: Đ.S
Lên top