Đi lễ chùa, đặt tiền lên ban thờ có nên không?

Tiền lẻ được rải ở nhiều đền, chùa trong các mùa lễ hội.
Tiền lẻ được rải ở nhiều đền, chùa trong các mùa lễ hội.
Tiền lẻ được rải ở nhiều đền, chùa trong các mùa lễ hội.
Lên top