Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đến Phong Nha – Kẻ Bàng để nghe… ca trù

Chương trình “Ca trù Quảng Bình, sưởi ấm mùa đông di sản” sẽ triển khai từ 27.8.
Chương trình “Ca trù Quảng Bình, sưởi ấm mùa đông di sản” sẽ triển khai từ 27.8.