Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Đêm nhiệt đới” - cơn gió lạ cho khán giả yêu nhạc