“Đêm nhiệt đới” - cơn gió lạ cho khán giả yêu nhạc