Đêm nhạc “Trăm mùa thu vàng” tôn vinh Nghệ sĩ, Nhà giáo Nhân dân Thái Thị Liên