Đêm nhạc Nối vòng tay lớn nhận hơn 102 tỉ đồng ủng hộ tuyến đầu chống dịch

Các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc "Nối vòng tay lớn". Ảnh: Cắt clip.
Các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc "Nối vòng tay lớn". Ảnh: Cắt clip.
Các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc "Nối vòng tay lớn". Ảnh: Cắt clip.
Lên top