Đêm nhạc “Gia Lai ngày trở về”: Lời tri ân của những người con Gia Lai