Đề xuất đặt tượng tướng Đồng Sỹ Nguyên tại Nghĩa trang Trường Sơn

Lên top