Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Để “trống làng nào làng nấy đánh…”