Để nhân vật chính thêm bi kịch, Hương vị tình thân có đang đi sai nước cờ?

Hương vị tình thân phần 2, Nam và Long sẽ có nhiều bi kịch mới. Ảnh: NSX.
Hương vị tình thân phần 2, Nam và Long sẽ có nhiều bi kịch mới. Ảnh: NSX.
Hương vị tình thân phần 2, Nam và Long sẽ có nhiều bi kịch mới. Ảnh: NSX.
Lên top