Để có tự do sáng tạo: Trách nhiệm nghệ sĩ và tiếng nói người dân!

Một bức bích họa trên phố Phùng Hưng (Hà Nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Một bức bích họa trên phố Phùng Hưng (Hà Nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Một bức bích họa trên phố Phùng Hưng (Hà Nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top