Đề cao bản sắc văn hóa trong phim Việt

Cảnh phim “Người bất tử”. Ảnh do CGV cung cấp
Cảnh phim “Người bất tử”. Ảnh do CGV cung cấp
Cảnh phim “Người bất tử”. Ảnh do CGV cung cấp
Lên top