Đấu giá "Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp" và "Sách Tết Tân Sửu 2021"

Đấu giá 20 bức tranh minh họa trong 2 tác phẩm sách "Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp" và "Sách Tết Tân Sửu 2021". Ảnh: Đông A.
Đấu giá 20 bức tranh minh họa trong 2 tác phẩm sách "Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp" và "Sách Tết Tân Sửu 2021". Ảnh: Đông A.
Đấu giá 20 bức tranh minh họa trong 2 tác phẩm sách "Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp" và "Sách Tết Tân Sửu 2021". Ảnh: Đông A.
Lên top