Đấu giá trực tuyến minh hoạ ấn phẩm "Người kép già" của hoạ sĩ Thành Chương

Bộ tranh minh hoạ trong ấn phẩm "Người kép già" của hoạ sĩ Thành Chương sẽ được bán đấu giá trực tuyến. Ảnh: LĐ
Bộ tranh minh hoạ trong ấn phẩm "Người kép già" của hoạ sĩ Thành Chương sẽ được bán đấu giá trực tuyến. Ảnh: LĐ
Bộ tranh minh hoạ trong ấn phẩm "Người kép già" của hoạ sĩ Thành Chương sẽ được bán đấu giá trực tuyến. Ảnh: LĐ
Lên top