Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội:

Dấu ấn về một ngôi trường nghệ thuật giữa lòng thủ đô Hà Nội

Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.
Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.
Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.