Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội:

Dấu ấn về một ngôi trường nghệ thuật giữa lòng thủ đô Hà Nội

Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.
Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.