Dấu ấn 5 Hoa hậu Việt Nam: Người đạt thành tích, người vực dậy sau scandal

Các Hoa hậu Việt Nam đều tạo được dấu ấn nhất định trong lòng công chúng. Ảnh: SV
Các Hoa hậu Việt Nam đều tạo được dấu ấn nhất định trong lòng công chúng. Ảnh: SV
Các Hoa hậu Việt Nam đều tạo được dấu ấn nhất định trong lòng công chúng. Ảnh: SV
Lên top