Dạo quanh danh thắng “Nam Thiên đệ lục động” ngày đầu xuân Canh Tý

Danh thắng Nam Thiên đệ lục động ở Hải Dương. Ảnh: Phạm Đông
Danh thắng Nam Thiên đệ lục động ở Hải Dương. Ảnh: Phạm Đông
Danh thắng Nam Thiên đệ lục động ở Hải Dương. Ảnh: Phạm Đông
Lên top