Đạo diễn Trần Anh Hùng tiếp tục đứng lớp tại “Gặp gỡ mùa thu” 2016