Đạo diễn phim tài liệu Lê Phong Lan: “Làm phim tài liệu, thận trọng nhưng phải quyết liệt!”

Đạo diễn Lê Phong Lan và nhà nghiên cứu người Mỹ - Stanley Karnow, tại Mỹ.  Ảnh của L.P.L.
Đạo diễn Lê Phong Lan và nhà nghiên cứu người Mỹ - Stanley Karnow, tại Mỹ. Ảnh của L.P.L.
Đạo diễn Lê Phong Lan và nhà nghiên cứu người Mỹ - Stanley Karnow, tại Mỹ. Ảnh của L.P.L.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top