Đạo diễn phim Phượng Khấu: “Cứ làm thật tử tế, bạn sẽ có một tác phẩm hay”

Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Lên top