Đạo diễn Phan Huyền Thư: Phim tài liệu không thể áp đặt, dạy dỗ ai

Đạo diễn Phan Huyền Thư.Ảnh: NVCC
Đạo diễn Phan Huyền Thư.Ảnh: NVCC
Đạo diễn Phan Huyền Thư.Ảnh: NVCC
Lên top