Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp được trao tặng huân chương Hiệp sĩ Pháp