Đạo diễn Lưu Trọng Ninh kể về những ngày thiền cùng Đặng Lê Nguyên Vũ

Hình ảnh Đặng Lê Nguyên Vũ trong những ngày thiền.
Hình ảnh Đặng Lê Nguyên Vũ trong những ngày thiền.
Hình ảnh Đặng Lê Nguyên Vũ trong những ngày thiền.
Lên top