Đạo diễn Lê Quý Dương kể lịch sử bằng tuồng, chèo, xẩm

Đạo diễn Lê Quý Dương (áo trắng) hướng dẫn các nghệ sĩ tập luyện, chuẩn bị cho chương trình.
Đạo diễn Lê Quý Dương (áo trắng) hướng dẫn các nghệ sĩ tập luyện, chuẩn bị cho chương trình.
Đạo diễn Lê Quý Dương (áo trắng) hướng dẫn các nghệ sĩ tập luyện, chuẩn bị cho chương trình.
Lên top