Đạo diễn Khải Hưng trở lại với “Hợp đồng hôn nhân”