Đạo diễn "Hành lý tình yêu" vụ thanh niên Huế viết thư xin lỗi

Tâm thư xin lỗi khán giả Huế của đạo diễn "Hành lý tình yêu". Ảnh: CMH, NSX.
Tâm thư xin lỗi khán giả Huế của đạo diễn "Hành lý tình yêu". Ảnh: CMH, NSX.
Tâm thư xin lỗi khán giả Huế của đạo diễn "Hành lý tình yêu". Ảnh: CMH, NSX.
Lên top