Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đạo diễn Đào Bá Sơn - BGK LHP quốc tế Hà Nội: Sáng tạo phải hướng tới nhân văn