Đạo diễn Connie Field: “Tôi từng tham gia phong trào phản chiến ở Mỹ trong 7 năm”