Danh ca Thanh Tuyền và Quang Lê chia sẻ sự cố nhớ đời sau nhiều năm ca hát

Danh ca Thanh Tuyền và Quang Lê. Ảnh: NSCC
Danh ca Thanh Tuyền và Quang Lê. Ảnh: NSCC
Danh ca Thanh Tuyền và Quang Lê. Ảnh: NSCC
Lên top